Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
ENG
Webbyt
EST
Webbyt
RUS

Webbyt Kontakt
Webbyt
Webbyt Lingid
Webbyt
Webbyt Hea kooli teerajaja 2017 - J. V. Veski nim Maarja Põhikool
Webbyt
Webbyt Arengukava projekt tutvumiseks

Tagasi  Edasi
 Avaleht

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

 

Koolil on uus koduleht maarja.edu.ee

Suveperioodil on koolimaja avatud E-R kl 9.00-13.00

 

 

 

Meie kooli moto: Väike, kuid südamele suur!

 

J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool Tartumaal Tartu vallas Maarja-Magdaleena külas võtab vastu uusi õpilasi kõikidesse klassidesse.

Koolil on 340-aastane õpetamiskogemus. Õpikeskkond on heatahtlik ja rahulik. 

 

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool võtab vastu 1. klassi astujate dokumente kooli kantseleis alates 1. juunist tööpäevadel kl 9-13.00.

1. klassi võetakse vastu koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks.

 

 

 Vajalikud dokumendid:

·     tervisekaart (saab perearsti käest — selleks on vaja käia lapsega perearsti vastuvõtul);

·     lapse sünnitunnistus või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalus teha koopia kohapeal)

·     foto 3x4 cm õpilaspiletile;

·     lapsevanema isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri (võimalus teha koopia kohapeal)

. koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

·     avaldus (avalduse vorm on kooli kodulehel dokumendid ->avaldused)

 

Kooli visioon
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool on kaasaegne omanäoline pikaajaliste traditsioonidega kool, kus on turvaline õppida ja ennast arendada, koguda teadmisi ja oskusi toimetulemiseks iseseisvas elus.
 
Kooli missioon
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool võimaldab õpilastele mitmekülgselt arendavat, turvalist  ja toetavat õpikeskkonda, kus arvestatakse iga õpilase individuaalsust. Johannes Voldemar Veski nimelise koolina väärtustatakse eesti keelt ja teiste rahvuste emakeelt ning kultuuri. 
 
Kooli põhiväärtused
Teadmishimu: õpilaste ja koolitöötajate pidev enesetäiendamine ja -areng, õppivad täiskasvanud on eeskujuks lastele. 
Turvalisus: üksteisesse hooliv ja lugupidav suhtumine, kiusamisvaba kooli jätkamine.
Koostöö: tegutsemine ühise eesmärgi nimel, oma arvamuse julge väljaütlemine, erinevate osapoolte kuulamine ja nende kaasamine otsustamisprotsessidesse
Traditsioonid: oma kooli tunde süvendamine, kooli pikaajaliste traditsioonide hoidmine ja uute, läbimõeldud traditsioonide loomine. 
 

Õpivõimalused:

  • A keel inglise keel (alates II klassist)
  • B keel saksa keel (alates V klassist)
  • Majandusõpetus alates algklassidest
  • Arvutiõpetus alates I klassist
  • Koolis töötavad logopeed ja sotsiaalpedagoog
 

Koolil on head sportimise ja vaba aja sisustamise võimalused.

Koolil on õpilaskodu.

Koolil on kõige toredamad õpilased ja õpetajad. 

 

 

 2019-2020 õppeaasta kokkuvõte sõnas ja pildis. 

https://drive.google.com/file/d/1pKk6IrS9TJKpoqMsS1IPyNAozEPUojcB/view?usp=sharing

 

 

 
Web2