Järelvalve

Alates 1. september 2017 korraldab järelvalvet Haridus-ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond:

Tartu-, Jõgevamaal Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee, tel 56870346