Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 
ENG
Webbyt
EST
Webbyt
RUS

Webbyt Kodukord
Webbyt
Webbyt Arengukava
Webbyt
Webbyt Põhimäärus
Webbyt
Webbyt Õppekava
Webbyt
Webbyt Loovtööde korraldus
Webbyt
Webbyt Avalduste vormid
Webbyt
Webbyt Kooli ja õpilaskodusse vastuvõtmise ning koolist väljaarvamise kord
Webbyt
Webbyt Pikapäevarühma töökorraldus
Webbyt
Webbyt Ainekavad
Webbyt
Webbyt Üldtööplaan
Webbyt
Webbyt Arenguvestluse läbiviimise kord
Webbyt
Webbyt Õpilasesinduse põhimäärus
Webbyt
Webbyt Tugisüsteemide rakendamise kord
Webbyt
Webbyt Hindamisjuhend
Webbyt
Webbyt Juhend 7. klassi lõpu referaadi koostamiseks
Webbyt
Webbyt Filmimise ja pildistamise kord

Tagasi  Edasi
 Dokumendid

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Kõigi koolielu ja õppetööd reguleerivate ning kajastavate dokumentidega, mis PGS §69 (1) järgi ei kuulu avalikustamisele, saavad kooliga seotud isikud tutvuda J. V. Veski nimelises Maarja-Magdaleena Põhikoolis kohapeal.

 
Web2